Sponsorbeleid

Carrierecafe wil een nuttige en waardevolle bijdrage aan de samenleving leveren. Daarom helpen we (sport)verenigingen, instellingen en maatschappelijke doelen graag bij het bereiken van goede prestaties. Maar hoe goed sommige doelen ook zijn, we kunnen helaas niet alle goede doelen sponsoren. Jaarlijks kiezen we daarom een aantal hoofddoelen waar we heel actief met onze mensen mee aan de slag gaan.

Sponsoring is echter niet vrijblijvend. Het moet een bijdrage leveren aan onze bedrijfs- en marketingdoelstellingen.

Onze belangrijkste redenen om te sponsoren zijn:

 • Tonen van sociale en maatschappelijke betrokkenheid;
 • Verhogen van naamsbekendheid en imago;
 • Bereiken van (nieuwe) doelgroepen;
 • Medewerkersbinding;
 • Klantenbinding.

Voorwaarden voor sponsoring

Om voor sponsoring in aanmerking te komen, moet het aan een aantal criteria voldoen:

 • Het doel moet ook een nationaal karakter hebben, of een dusdanig sterke onderbouwing dat het de gehele mensheid raakt!;
 • Het goede doel mag een bijdrage leveren aan de gezondheid;
 • Het goede doel mag een educatief karakter hebben.

Voor sponsoring komen in ieder geval niet in aanmerking:

 • Individuen:
 • Projecten en organisaties met een politiek of religieus karakter:
 • Risicovolle of milieubelastende/ vervuilende activiteiten:
 • Studentenverenigingen.

Onze bijdrage

Lost van het storten van geld of het inzetten van middelen, zullen wij ons inzetten om de sponsor bedragen te verhogen door betrokkenheid te creeren van onze eigen medewerkers en onze klanten. Voorbeelden van deze betrokkenheid zijn:

 • Creatieve spelvormen om geld in te zamelen voor stichting Free a Girl.
 • Het werven van exra sponsorgelden door de fietser van Alpe D'huZes.

Kortom, wij dragen graag een steentje bij aan de maatschappij door ons in te zetten voor goede doelen!

Huidige goede doelen.