SNA Certificering

Carrierecafe Detachering is gecertificeerd voor de NEN 4400-1 door de SNA. Zie de link naar het certificaat.

Verklaring SNA Carrierecafe detachering

Het SNA-keurmerk is ontwikkeld om de risico’s van inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk te beperken. Op basis van de huidige wetgeving lopen deze partijen het risico dat zij aansprakelijk worden gesteld voor verplichtingen uit arbeid die door de uitlener of (onder)aannemer niet zijn voldaan. Bedrijven met het SNA-keurmerk worden periodiek gecontroleerd op hun verplichtingen uit arbeid, waardoor het risico voor de inlener en uitbesteder van werk wordt beperkt.

Meer informatie over het keurmerk is te vinden op http://www.normeringarbeid.nl