Detavast

Ben jij op zoek naar continuïteit in jouw organisatie? Is er behoefte aan een langere proeftijd dan een maand of wil je de risico's met betrekking tot personeel minimaliseren? Dan is een detavast constructie van Carrierecafe een ideaal alternatief! Voor een periode van 1040 uur (ongeveer 6 tot 7 maanden) komt de medewerker in dienst bij Carrierecafe, waardoor jij als opdrachtgever/ werkgever gebruik kunt maken van de regelgeving die de flexwet biedt. Carrierecafe beloont de medewerker conform de geldende CAO en zorgt voor de juiste verloning en afdrachten van de werknemers- en werkgeverslasten. Daarna komt de medewerker in dienst bij jouw eigen organisatie.

Wat is detavast?

Detavast is een constructie waarbij het traditionele detacheren wordt gecombineerd met werving en selectie. De werknemer staat bij Carrierecafe op de loonlijst en start bij het bedrijf voor een van te voren afgesproken periode of aantal gewerkte uren. Na deze periode is er mogelijkheid tot overname van de werknemer. Deze eventuele overname is kosteloos en vastgelegd in de detacheringovereenkomst. Kortom, als bedrijf heb je een verlengde proefperiode. Dit voorkomt dat je achteraf voor verrassingen komt te staan en geeft het bedrijf meer flexibiliteit en zekerheid.

Wat kunt u verwachten?

Een aantal van onze opdrachtgevers kiezen bewust voor een detavast constructie. Met een detavast constructie zitten de kosten van werving & selectie inbegrepen. We starten uw detavast opdracht met een uitgebreide wervingscampagne waarbij alleen de meest geschikte kandidaten benaderd worden. U kunt er zeker van zijn dat onze kandidaten zich volledig zullen inzetten voor uw organisatie.

Hoe werkt het?

Een geschikte kandidaat treedt in dienst voor een vaste periode van detachering (bijvoorbeeld 1040 uur). De kandidaat komt voor deze vastgestelde periode op de loonlijst van Carrierecafe en zal na goed functioneren vervolgens kosteloos in dienst kunnen treden bij uw organisatie. Carrierecafe verzorgt alle arbeidsgerelateerde zaken, zoals verzuim, evaluaties, verloning en verzekeringen etc. Onze accountmanager is tijdens de detavast periode het aanspreekpunt voor u en uw medewerker. 

De voordelen

  • Risicospreiding;
  • Langere proeftijd;
  • Lagere kosten en;
  • Carrierecafe begeleidt de medewerker.