Deta vast voor opdrachtgevers

Ben jij op zoek naar continuïteit in jouw organisatie? Is er behoefte aan een langere proeftijd dan een maand of wil jij de risico's met betrekking tot personeel minimaliseren? Dan is een detavast constructie van Carrierecafe een ideaal alternatief! Carrierecafe beloont de medewerker conform de geldende CAO en zorgt voor de juiste verloning en afdrachten van de werknemers- en werkgeverslasten. Daarna komt de medewerker in dienst bij jouw eigen organisatie.

Wat is detavast?

Detavast is een constructie waarbij het traditionele detacheren wordt gecombineerd met werving en selectie. De werknemer staat bij Carrierecafe op de loonlijst en start bij het bedrijf voor een van tevoren afgesproken periode of aantal gewerkte uren. Na deze periode is er mogelijkheid tot overname van de werknemer. Deze eventuele overname is kosteloos en vastgelegd in de detacheringovereenkomst. Kortom, als bedrijf heb jij een verlengde proefperiode. Dit voorkomt dat jij achteraf voor verrassingen komt te staan en geeft het bedrijf meer flexibiliteit en zekerheid.

Wat kan jij verwachten?

Een aantal van onze klanten kiezen bewust voor een detavast constructie. Met een detavast constructie zitten de kosten van werving & selectie inbegrepen. We starten jouw detavast opdracht met een uitgebreide wervingscampagne waarbij alleen de meest geschikte kandidaten benaderd worden. Jij kunt er zeker van zijn dat onze kandidaten zich volledig zullen inzetten voor jouw organisatie.

Hoe werkt het?

Een geschikte kandidaat treedt in dienst voor een vaste periode van detachering (bijvoorbeeld 1040 uur). De kandidaat komt voor deze vastgestelde periode op de loonlijst van Carrierecafe en zal na goed functioneren vervolgens kosteloos in dienst kunnen treden bij jouw organisatie. Carrierecafe verzorgt alle arbeidsgerelateerde zaken, zoals verzuim, evaluaties, verloning en verzekeringen etc. Onze accountmanager is tijdens de detavast periode het aanspreekpunt voor jou en jouw professional. 

De voordelen

  • Risicospreiding;
  • Langere proeftijd;
  • Lagere kosten en;
  • Carrierecafe begeleidt de professional.