Wat doet een Product Owner?

Wat doet een ...? – 07 Jul 2020 door Fons Vaneker

De Product Owner is de eerste verantwoordelijke voor de ontwikkeling en het beheer van een digitaal product. Het is geen ‘harde ICT-functie’: de Product Owner moet de taal van developers spreken en daarom dus een goede kennis van digitale techniek hebben, maar hij heeft ook kaas gegeten van marketing en projectmanagement. Het vertegenwoordigen van de klant ten allen tijde is het hoofddoel van de Product Owner. De term is afkomstig uit het Agile woordenboek, en een goede Product Owner vraagt zichzelf dus constant af: wat is het belang van de klant? Nogal een abstracte functiebeschrijving? In deze blog geven we toelichting.

Bronvermelding bannerfoto: Mike Mareen / Shutterstock.com

Wat zijn de taken van een Product Owner?

De Product Owner heeft een visie. Een visie die is gebaseerd op User Stories, ervaringen van klanten aan de hand waarvan blijkt wat er beter kan voor het digitale product waarvan de Product Owner ‘eigenaar’ is. In die zin verschilt de rol van die van projectmanager: een Product Owner is geen pure facilitator die ervoor zorgt dat acties gepland en uitgevoerd worden, hij heeft ook een sturende rol op strategisch gebied. In zijn dagelijkse werk houdt hij zich bezig met:

  • Het beheren van de backlog en de ontwikkelprioriteiten bepalen;
  • Doorlopend contact met in- en externe stakeholders;
  • Scrum voorzitten;
  • Voortgang van acties development team bewaken;
  • Productstrategie ontwikkelen en bewaken;
  • Waarde van bestaande producten meten;
  • Toekomstige waarde van innovaties inschatten.

De Product Owner hakt regelmatig knopen door. Tijdens het scrummen met het development team is hij degene die de discussietijd binnen de perken houdt en die het klantbelang doorlopend bewaakt. De PO zorgt ervoor dat de acties altijd op basis van prioriteiten worden afgewogen. Wanneer leden van het scrum team de visie in hun dagelijkse werk uit het oog verliezen wijst de PO ze hierop.

De Product Owner toetst doorlopend of de productvisie nog overeen komt met het klantbelang. Hierbij betrekt hij wanneer het kan de klant zelf. Vaak gebeurt dit met ondersteuning van UX (User Experience)-teams die veelvuldig gebruik maken van testteams van klanten om digitale producten al tijdens de ontwikkeling te testen en verbeteren. Daarnaast schakelt de Product Owner doorlopend met interne stakeholders om de status van ontwikkelingen te delen.

Het klantbelang centraal dus. Maar de Product Owner heeft ook te maken met cijfers. Wat doe je met een digitaal product dat de bank niets oplevert maar de klant wel? Het is een vraag waarmee de PO geconfronteerd kan worden en daarom behoort de analyse van de waarde van bestaande en toekomstige producten ook tot de taken.

Product Owners in het bankwezen

Digitaal eerst. Dat is het uitgangspunt in het bankwezen. De kanaalstrategie verschilt per bank. ING heeft bijvoorbeeld meer focus op digitaal dan de Rabobank. Maar uiteindelijk is iedere bank doorlopend bezig om zijn digitale middelen zo intuïtief mogelijk te maken zodat een maximaal aantal klanten er gebruik van maakt. Digitaal is nu eenmaal kostenefficiënter. Functioneel digitaal dan wel: niet functionerende applicaties roepen meer vragen op dan dat ze beantwoorden. Zodoende zijn betaalapps van banken – om maar een voorbeeld te noemen – constant in ontwikkeling. En mede daarom is er doorlopend vraag naar Product Owners.