Wat doet een Informatie Analist?

Wat doet een ...? – 17 Nov 2020 door Fons Vaneker

De Informatie Analist is de tolk met technische kennis die de vertaalslag van Business naar IT keer op keer maakt. Het technische kennisniveau van een Informatie Analist is zeer uitgebreid. Maar ook goed communiceren met je collega’s uit de business is van groot belang. In deze blog gaan we verder in op de taken van de Informatie Analist.

Wat doet een Informatie Analist?

De Informatie Analist en Product Owner zijn samen verantwoordelijk voor digitale vernieuwing. Van deze twee rollen heeft de Informatie Analist de meeste technische kennis. Vanuit de business komt er een verbeterverzoek voor een specifiek proces. De Informatie Analist bepaalt hoe dit technisch geregeld moet worden en de Product Owner zorgt ervoor dat het development team doet wat het moet doen. De Informatie Analist is een belangrijke adviseur voor de Product Owner op technisch gebied.

De Informatie Analist maakt heeft in theorie geen rol in het scrum team. Het werk heeft een duidelijke kop en staart: zodra het probleem een technische vertaling heeft gekregen pakt de Product Owner de verantwoordelijkheid over. In de praktijk zie je dat de Informatie Analist toch aanschuift wanneer de communicatie tussen de Product Owner en de developers op technisch inhoudelijk vlak vast loopt.

De Product Owner is verantwoordelijk voor het schrijven van een User Story, simpel gesteld: een verhaaltje dat de ideale klantreis beschrijft. De Informatie Analist vertaalt deze ideale klantreis vervolgens naar technische voorwaarden waarmee de developers deze ideale klantreis digitaal mogelijk kunnen maken.

Wat is het verschil tussen een Informatie Analist en Business Analist?

Het werk van een Business Analist is al klaar voor de Informatie Analist kan beginnen. Een Business Analist stelt samen met zijn Business collega’s vast of een proces beter kan. De Informatie Analist pakt het stokje vervolgens over en vertaalt de procesverbeteringswens naar een technische oplossing. De Business Analist heeft meer kennis van de business, de Informatie Analist heeft op zijn beurt meer kennis van IT.

Wat heeft de Informatie Analist op zijn CV staan?

De grootste overeenkomst op het CV is het aantal jaren werkervaring: die is gemiddeld hoog. Dit heeft te maken met de leeftijd van de functie: Informatie Analisten waren er in de jaren tachtig al. Mede daarom heeft de Informatie Analist vaak een ICT-achtergrond, meestal op HBO-niveau. Vaak hebben Informatie Analisten één of meerdere cursussen gevolgd die met de scrum-methode te maken hebben, vanwege de eerdergenoemde nauwe samenwerking met de Product Owner.