Wat doet een Data Steward?

30 juni 2020 door Fons Vaneker -

Databewaker. Dat is de meest voor de hand liggende letterlijke vertaling van Data Steward. Financiële instellingen zijn grotendeels afhankelijk van het geautomatiseerd verzamelen en interpreteren van data. Om dit goed te doen is beheer van de datakwaliteit immens belangrijk, zodat ‘de waarheid’ nooit wordt gebaseerd op feiten die discutabel zijn. De Data Steward staat dagelijks in contact met vele interne stakeholders om te voorkomen dat dit gebeurt.

Wat doet een Data Steward?

De Data Steward is het cement dat afdelingen samenhoudt op het gebied van data. Hij schakelt met collega’s uit alle hoeken om ervoor te zorgen dat beschikbare data zo volledig, zo betrouwbaar en zo correct mogelijk is. De Data Steward heeft een zeer integraal zicht op beschikbare data in een financiële instelling. Wanneer er dataproblemen opduiken gaat de Data Steward mede vanuit deze overkoepelende blik in gesprek met de eigenaar van de data. De Data Steward is in die zin een generalist en de data-eigenaar een specialist.

Er zijn een aantal veelvoorkomende problemen met data waar de Data Steward zich doorgaans mee bezig houdt:

    • Datadefinities zijn niet correct;
    • De kwaliteit van beschikbare data is niet afdoende;
    • Beschikbare data wordt gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het verzameld is;
    • Gebruikte datasystemen voldoen niet aan de gewenste eisen van data-eigenaar.

In sommige gevallen stelt de Data Steward zelf dataproblemen vast, maar hij krijgt vaak ook signalen van data-eigenaren waaruit blijkt er een dataprobleem is. Het kan in beide gevallen gaan om problemen met huidige datasystemen en processen of om implementaties. De Data Steward is in zijn werk vrijwel altijd betrokken bij implementaties van nieuwe datasystemen of processen.

Wat heeft de Data Steward op zijn CV staan?

De Data Steward heel veel verschillende competenties en een heel breed kennispallet nodig. Mede daarom is de rol niet zo makkelijk onder een grotere noemer te scharen. Het is geen ICT-functie, maar kennis van digitale informatiestructuren is nodig. Het is geen Business rol, maar diepgaande kennis van de Business waarin je werkt is zeker nodig. Je hebt verregaande kennis nodig van werken op basis van data en onderzoek, maar je moet ook zeer goed met mensen overweg kunnen om zaken echt gedaan te krijgen. Mede vanwege de breedte van het profiel is er dus geen ‘typisch Data Steward CV’ op te maken.

Om het type mens dat Data Steward wordt te definiëren duiken we in de diepere betekenis van het woord Steward. Een uniek Engels woord waarvan het Nederlandse rentmeester dicht in de buurt komt. Een Steward heeft eerder een dienende dan een leidende rol, hij zorgt voor het bezit van een ander. In het geval van een Data Steward dient hij de organisatiebehoefte. In die zin is een Data Steward vergelijkbaar met een projectleider, niet met een manager.

Wat is de rol van de Data Steward in het bankwezen?

Data heeft de toekomst. Het werk in het bankwezen wordt steeds meer een samenspel tussen mens en machine: en data is het cement dat deze twee werelden verbindt. Immers: er moeten zulke enorme hoeveelheden data geanalyseerd worden dat het onmogelijk is om dat door mensen te laten doen. Maar volledige automatisering van processen die directe gevolgen kunnen hebben voor mensen van vlees en bloed is geen optie tot de datakwaliteit 100% optimaal is. En tot die tijd is het aan dataprofessionals om als waakhond te fungeren. De Data Steward is binnen dat proces de grote verbinder.