Wat doet een Compliance Officer?

Risk & Compliance – 3 november 2020 door Fons Vaneker

De maatschappelijke verantwoordelijkheid van banken ligt onder een vergrootglas. Mede daarom is het voor een bank verplicht om een Compliance Officer aan te stellen. Hij kijkt met een kritisch oog naar zijn eigen organisatie en beantwoordt doorlopend de vraag: hoe integer is onze organisatie?

Wat doet een Compliance Officer?

De Compliance Officer is verantwoordelijk voor de toetsing van de integriteit van de bank als geheel, losse afdelingen en medewerkers. Dit gebeurt op theoretisch vlak (toetsen van beleid) en op uitvoerend vlak (toetsen van de vertaling van beleid naar operatie). De Compliance Officer doet dit op basis op basis van onderstaande wet- en regelgeving.

Regelgeving:

  • Vanuit DNB (De Nederlandsche Bank);
  • Vanuit AFM (Autoriteit Financiële Markten).

Wetgeving:

  • WFT (Wet op het Financieel Toezicht);
  • Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme);
  • MiFID (Markets in Financial Instruments Directive);
  • EMIR (European Market Infrastructure Regulation).

De Compliance Officer moet dus enorm goed op de hoogte zijn van actuele wet- en regelgeving. Tijdens zijn werk is hij heel veel in gesprek met interne stakeholders. Ten eerste om mogelijke compliance risico's te signaleren en identificeren. Brengt het beleid van een bepaalde afdeling een integriteitsrisico met zich mee? Dan adviseert de Compliance Officer over te ondernemen stappen. De oplossingsrichting wordt in samenspraak met relevante interne stakeholders bepaald en ingevoerd. De Compliance Officer is vervolgens verantwoordelijk voor het monitoren van het verdere verloop. Met als hamvraag: is het integriteitsrisico in de praktijk ondervangen?

De Compliance Officer onderhoudt daarnaast actief contact met toezichthouders. Hij fungeert als eerste aanspreekpunt voor de bank bij compliance incidenten.

De Compliance Officer als interne vraagbaak

Omdat de Compliance Officer heel veel kennis heeft van alle relevante wet- en regelgeving in het bankwezen fungeert hij ook als interne vraagbaak. Hij wordt door collega’s om advies gevraagd bij compliance-incidenten met een zeer hoge complexiteit. In de praktijk gaat dit vaak om zaken die met de Wwft te maken hebben. Er staat veel maatschappelijke druk op de strijd van banken tegen financiële criminaliteit. Voor de reputatie van de bank is het dus essentieel dat deze strijd ten allen tijde op volle kracht gestreden wordt.

Hoe wordt een bank compliant met de wet?

Dit is de hoofdvraag waarop de Compliance Officer altijd een antwoord heeft. De vraag naar Compliance Officers in de bancaire sector is toegenomen na de kredietcrisis. Dit is voornamelijk het gevolg van toegenomen regulering. Inmiddels bestaat deze rol ook in andere sectoren. Maar in de praktijk is de uitdaging het grootste binnen een grote financiële organisatie: vanwege de hoeveelheid aan wet- en regelgeving, maar ook vanwege het grote aantal medewerkers. Immers: in theorie kan iedere medewerker van een financiële instellingen iets doen wat niet mag. De functie van Compliance Officer mag dan ook zeker niet worden onderschat. Compliant zijn met de wet is een stevige uitdaging voor een financiële dienstverlener.

Wat heeft een Compliance Officer op zijn CV staan?

De Compliance Officer is meestal WO-opgeleid met een achtergrond in Rechten, Criminologie of Bedrijfseconomie. Er bestaat geen hele specifieke opleidingsrichting om Compliance Officer te worden. Wel bieden opleidingsinstellingen voor de financiële wereld (zoals Lindenhaeghe) hele specifieke Compliance-opleidingen aan die het CV van de Compliance Officer kunnen versterken.

Openstaande vacatures bij Carrierecafe die interessant zijn voor een Compliance Officer