Wat doet een Business Analist?

Dagelijkse Bankzaken – 21 juli 2020 door Fons Vaneker

De Business Analist is een geboren procesdenker. De Hoe-vraag is voor hem het meest van belang: hoe doen we het? Hanteren we de slimste methode? De Business Analist richt deze vraag voornamelijk op IT- en datavraagstukken. De BA is daarbij een tolk die Business- en IT-professionals binnen de bank verbindt. Hij begrijpt de taal van een Business Intelligence tester, maar hij kan net zo snel schakelen met een Business Developer. In deze blog gaan we verder in op de werkzaamheden van een Business Analist.

Wat doet een Business Analist op een doorsnee werkdag?

Een team van Business Analisten draagt de verantwoordelijkheid voor het behalen van Business- en IT-doelstellingen. Business Analisten fungeren als projectmanagers die in staat zijn te schakelen met een breed palet aan interne stakeholders. De hoofdtaken zijn:

  • Toetsen van bestaande processen aan (gewijzigde) wet- en regelgeving;
  • Implementaties van nieuwe systemen begeleiden;
  • Doelen van procesoptimalisatieprojecten bewaken;
  • Zorgdragen voor proces- en werkbeschrijvingen;
  • Rol pakken in de bewaking van datakwaliteit;
  • Doorlopend communiceren met interne stakeholders.

De Business Analist heeft een generieke taak en communiceert veel met interne stakeholders om de resultaten aansluiting te laten vinden bij de wensen van externe stakeholders. De focus van interne aandacht is mede afhankelijk van de invulling van een specifieke vacature voor Business Analist. De Product Owner is bijvoorbeeld een rol waarmee de BA veel contact heeft: met name voor het ophalen van relevante user stories om de gemaakte keuzes te toetsen ten opzichte van het klantbelang.

Data speelt een steeds grotere rol in de invulling van de rol van Business Analist. Ervaring met databaseprogrammeertalen wordt bijvoorbeeld regelmatig gevraagd bij openstaande vacatures. Ook het analyseren van data kan een onderdeel zijn van de functie. Maar ook hierbij geldt het generieke principe van de Business Analist rol: het draait om bewustzijn van het belang van datakwaliteit en voor specifieke werkzaamheden schakelt hij bijvoorbeeld een Data Steward of Data Analist in.

Wat heeft de Business Analist op zijn CV staan?

De Business Analist heeft vaak een achtergrond in bedrijfseconomie, bedrijfskunde of IT. Kortom: wanneer een BA vanuit de Business komt leert hij veel bij over IT en andersom. Hij heeft kennis van de ontwikkeling van financiële markten maar ook van programmeertalen. Kennis van projectmanagementmethoden (bijvoorbeeld Prince II) en procesmanagementmethoden (zoals ITIL) zijn zeker noodzakelijk.

Wat is de rol van de Business Analist in het bankwezen?

In het bankwezen wordt de Business Analist over het algemeen aan een specifiek domein gekoppeld. Bijvoorbeeld zakelijke hypotheken of de afdeling Customer Due Dilligence (CDD). Een bank gebruikt te veel systemen en heeft een te grote datastroom om de BA in de volledige breedte te laten werken. In de praktijk betekent dit vaak dat er kennis nodig is van het specifieke domein waar de Business Analist gaat werken. Over het algemeen is dit overigens wel snel aan te leren en is kennis van het specifieke domein een pre, geen harde eis.