Wat doet een CDD-Analist?

Risk & Compliance – 18 augustus 2020 door Fons Vaneker

De CDD Analist strijdt dagelijks tegen financiële criminaliteit. In Nederland worden 58.000 transacties per jaar als verdacht aangemerkt, zo blijkt uit een onderzoek van de Financial Intelligence Unit (FIU). En wie heeft er nu meer zicht op geldstromen dan een bank? Een bank moet antwoord kunnen geven op de vraag: zijn je klanten integer? En dat antwoord levert de afdeling Customer Due Dilligence. De CDD Analist is op deze afdeling degene die dagelijks analyseert of er reden is om een klant als niet integer aan te merken.

Wat doet een CDD Analist?

De CDD Analist schat het risico op financiële criminaliteit in bij nieuwe en bestaande klanten. In het merendeel van de gevallen gaat het om zakelijke klanten. De belangrijkste taken van de CDD Analist zijn:

  • Het vaststellen van belanghebbenden en hun relaties (UBO Check);
  • Alerts over ongebruikelijke transacties beoordelen;
  • Integriteitsrisico’s van nieuwe klanten inschatten;
  • Monitoring van klantdossiers en de daarin vastgestelde risico’s;
  • Begeleiden van exit trajecten.

De UBO check

Alle ‘Ultimate Beneficial Owners’ (de ‘uiteindelijke belanghebbenden’) van een bedrijf moeten bekend zijn bij de bank. Bedrijven zijn vanaf 27 september 2020 verplicht om alle belanghebbenden in hun organisatie (met meer dan 25% van de aandelen) vast te leggen in het UBO Register. Op dit moment zijn banken nog afhankelijk van bedrijven zelf voor de aanlevering van een UBO-schema. De controlerende taak ligt nu nog bij de CDD Analist. In de praktijk kan het vaststellen van de volledigheid van een UBO Check behoorlijk complex zijn. Bij internationale bedrijven zijn er inmiddels vele BV’s en Holdings aan elkaar verbonden. Des te complexer de structuur, des te meer tijd de CDD Analist nodig heeft voor een volledige check.

Transactie-alerts beoordelen

De CDD Analist krijgt vanuit automatisch gegenereerde alerts ongebruikelijke transactiepatronen door. Dataprofessionals zorgen ervoor dat de kans dat een alert daadwerkelijk ongebruikelijk is zo hoog mogelijk is op basis van bestaande klantdata. De CDD Analist gaat met deze alerts aan de slag en stelt vast of er daadwerkelijk sprake is van een verdachte transactie. Hij gebruikt daarvoor heel veel bronnen, van Social Media tot gegevens uit de Kamer van Koophandel of het Kadaster. En als hij op basis daarvan geen conclusies kan trekken belt hij de klant op en stelt de vragen die beantwoord moeten worden om het dossier sluitend te maken.

Integriteitsrisico’s van klanten inschatten

De zogeheten New Client Take On draait om het inschatten van risico’s aan de poort. Wanneer een nieuwe klant een rekening opent vindt er op de achtergrond een check plaats: hoeveel risico loopt de bank door deze nieuwe klant te verwelkomen?

Bij bestaande klanten wordt er regelmatig een review gedaan, waarbij de integriteitsrisico’s opnieuw worden ingeschat. De regelmaat waarmee dit gebeurt is afhankelijk van het risico op financiële criminaliteit bij de doelgroep in kwestie. Wanneer bestaande klanten niet integer blijken te zijn volgt er een exit traject. De bank neemt dan afscheid van deze klant.

Wat heeft de CDD Analist op zijn CV staan?

Veel CDD Analisten hebben een HBO/WO-diploma op gebied van Criminologie of een andere juridische richting, maar ook Economie of Bedrijfskunde komt regelmatig voor. Maar daarnaast verschillen CV’s van CDD Analisten enorm. Dit heeft mede te maken met de enorme vraag ten opzichte van het aanbod: er is heel veel werk in de CDD en er zijn niet altijd professionals met CDD-ervaring beschikbaar. Het beroep CDD Analist is betrekkelijk jong en biedt veel kansen voor de toekomst. Het aantal zij-instromers vanuit andere bancaire disciplines is daarom hoog.

Op zoek naar een nieuwe uitdaging als CDD Analist?

Je vindt onze actuele vacatures voor CDD Analist hier.