Wat doet een CDD-Analist?

18 augustus 2020 door Fons Vaneker -

De CDD Analist strijdt dagelijks tegen financiële criminaliteit. In Nederland worden 58.000 transacties per jaar als verdacht aangemerkt, zo blijkt uit een onderzoek van de Financial Intelligence Unit (FIU). En wie heeft er nu meer zicht op geldstromen dan een bank? Een bank moet antwoord kunnen geven op de vraag: zijn je klanten integer? En dat antwoord levert de afdeling Customer Due Dilligence. De CDD Analist is op deze afdeling degene die dagelijks analyseert of er reden is om een klant als niet integer aan te merken.

Wat doet een CDD Analist?

De CDD Analist schat het risico op financiële criminaliteit in bij nieuwe en bestaande klanten. In het merendeel van de gevallen gaat het om zakelijke klanten. De belangrijkste taken van de CDD Analist zijn:

  • Het vaststellen van belanghebbenden en hun relaties (UBO Check);
  • Alerts over ongebruikelijke transacties beoordelen;
  • Integriteitsrisico’s van nieuwe klanten inschatten;
  • Monitoring van klantdossiers en de daarin vastgestelde risico’s;
  • Begeleiden van exit trajecten.

De UBO check

Alle ‘Ultimate Beneficial Owners’ (de ‘uiteindelijke belanghebbenden’) van een bedrijf moeten bekend zijn bij de bank. Bedrijven zijn vanaf 27 september 2020 verplicht om alle belanghebbenden in hun organisatie (met meer dan 25% van de aandelen) vast te leggen in het UBO Register. Op dit moment zijn banken nog afhankelijk van bedrijven zelf voor de aanlevering van een UBO-schema. De controlerende taak ligt nu nog bij de CDD Analist. In de praktijk kan het vaststellen van de volledigheid van een UBO Check behoorlijk complex zijn. Bij internationale bedrijven zijn er inmiddels vele BV’s en Holdings aan elkaar verbonden. Des te complexer de structuur, des te meer tijd de CDD Analist nodig heeft voor een volledige check.

Transactie-alerts beoordelen

De CDD Analist krijgt vanuit automatisch gegenereerde alerts ongebruikelijke transactiepatronen door. Dataprofessionals zorgen ervoor dat de kans dat een alert daadwerkelijk ongebruikelijk is zo hoog mogelijk is op basis van bestaande klantdata. De CDD Analist gaat met deze alerts aan de slag en stelt vast of er daadwerkelijk sprake is van een verdachte transactie. Hij gebruikt daarvoor heel veel bronnen, van Social Media tot gegevens uit de Kamer van Koophandel of het Kadaster. En als hij op basis daarvan geen conclusies kan trekken belt hij de klant op en stelt de vragen die beantwoord moeten worden om het dossier sluitend te maken.

Integriteitsrisico’s van klanten inschatten

De zogeheten New Client Take On draait om het inschatten van risico’s aan de poort. Wanneer een nieuwe klant een rekening opent vindt er op de achtergrond een check plaats: hoeveel risico loopt de bank door deze nieuwe klant te verwelkomen?

Bij bestaande klanten wordt er regelmatig een review gedaan, waarbij de integriteitsrisico’s opnieuw worden ingeschat. De regelmaat waarmee dit gebeurt is afhankelijk van het risico op financiële criminaliteit bij de doelgroep in kwestie. Wanneer bestaande klanten niet integer blijken te zijn volgt er een exit traject. De bank neemt dan afscheid van deze klant.

Wat heeft de CDD Analist op zijn CV staan?

Veel CDD Analisten hebben een HBO/WO-diploma op gebied van Criminologie of een andere juridische richting, maar ook Economie of Bedrijfskunde komt regelmatig voor. Maar daarnaast verschillen CV’s van CDD Analisten enorm. Dit heeft mede te maken met de enorme vraag ten opzichte van het aanbod: er is heel veel werk in de CDD en er zijn niet altijd professionals met CDD-ervaring beschikbaar. Het beroep CDD Analist is betrekkelijk jong en biedt veel kansen voor de toekomst. Het aantal zij-instromers vanuit andere bancaire disciplines is daarom hoog.

Hoe word je CDD Analist?

De vraag naar CDD Analisten is heel groot, groter dan het aanbod. Er stromen daarom heel veel professionals die afkomstig zijn uit een andere hoek van de financiële wereld, door naar de afdeling CDD. Wanneer maak je kans om CDD Analist te worden? De meest voorkomende carrièreswitches naar CDD komen uit de Business Banking-hoek. Met name Financieringsspecialisten en Bijzonder Beheer-professionals stromen succesvol door. Dit heeft te maken met hun kennis van de zakelijke klant en alles wat met bedrijfsrisico's en structuren te maken heeft. Mocht je overwegen om CDD Analist te worden vanuit een ander vakgebied: neem gerust even contact met ons op! Dan kijken we direct naar de mogelijkheden die er voor jou zijn!

Waarom kies je als CDD Analist voor detachering?

Onder toedoen voor de automatisering veranderen functieprofielen binnen de Customer Due Dilligence in een hoog tempo. Specifiek voor de CDD Analist is de voornaamste ontwikkeling dat de junior functies steeds meer wegvallen. Ook de markten die je onderzoekt veranderen. Met behulp van Machine Learning kunnen steeds meer patronen herkend worden. Dus verschuift de aandacht naar nieuwe markten die traditioneel minder van doen hebben met witwassen, fraude of terrorismefinanciering. Carrierecafe volgt ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en kan daarom actief met je meedenken over de volgende stap in je CDD-carrière. Daarbij leren flexwerkers in de praktijk sneller omdat ze vaker van project wisselen en dus minder in een herhalende oefening terechtkomen. Ook dit is een hele goede reden om voor een detacheringsconstructie te kiezen.

Openstaande vacatures bij Carrierecafe die interessant zijn voor een CDD Analist