Waarom kies je voor een carrière bij een bank?

Contractbespreking – 12 april 2017 door Bodine Buijserd

Waarom blijven banken zo populair? Wat maakt een financiële instelling tot een goede werkgever? En waarom kies je voor een carrière bij een bank? Wij hebben 7 voordelen voor je gevonden!


1  UITDAGING
Voor de meeste mensen schuilt de grootste aantrekkingskracht in uitdaging. Met name jonge mensen zien intellectuele uitdagingen in de complexiteit van de financiële sector.

2  CARRIÈREMOGELIJKHEDEN
Ook de carrièremogelijkheden zijn verleidelijk. Zo kunnen mensen relatief eenvoudig doorstromen naar andere functies, binnen en buiten het eigen vakgebied. Het is een uitstekende opstap naar een carrière elders in het bedrijfsleven.

3  SALARIS
Misschien is de simpelste verklaring van de populariteit van banken wel de beloning. De salarissen liggen ruim boven het marktgemiddelde. Uit cijfers van het CBS blijkt bijvoorbeeld dat tussen 2001 en 2011 de loonkosten in de financiële sector met 50 procent zijn gestegen, veel meer dan het gemiddelde van 33 procent.

4  INTERNATIONALE KANSEN
Daarnaast spreken de internationale kansen tot de verbeelding. Het is een internationale bedrijfstak, die veel reizen en contacten in het buitenland mogelijk maakt. Als je werken in het buitenland ambieert, biedt de financiële sector je een stevig netwerk.

5  COLLEGIALE DIVERSITEIT
Ook de collegiale diversiteit bij banken kan een reden vormen om er graag te werken. De banken streven naar een gelijke man-vrouwverhouding in het werknemersbestand (hoewel er momenteel nog geen sprake van een evenwicht tussen mannen en vrouwen in hogere functies). Ook het tewerkstellen van personen met een beperking en personen van buitenlandse origine staat centraal.

6  WERKKLIMAAT
Veel mensen worden aangetrokken door het gezonde werkklimaat dat banken proberen te scheppen. Het Nieuwe Werken (HNW) is daarvan een goed voorbeeld. Dit stelt mensen in staat invloed uit te oefenen op hun werktijden en -locaties. Bovendien hebben banken uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden met veel voordelen.

7  OPLEIDING
Als je opleiding belangrijk vindt, zit je ook goed in de financiële branche. Het aantal opleidingsdagen neemt zelfs amper af naarmate het personeel ouder wordt. De crisis heeft er wel voor gezorgd dat het ter beschikking stellen van opleidingen selectiever is geworden. Zo worden er meer interne opleidingen gegeven en e-learnings gebruikt, om de kosten te drukken en toch opleidingen te kunnen blijven bieden.
Bijna eendere van de financiële professionals denkt dat zij niet de juiste achtergrond en ervaring heeft om bij een bank te kunnen werken. Gezien de uitstekende opleidingsmogelijkheden die de meeste banken bieden, zou dit echter geen argument hoeven zijn.

 

Bron: http://www.iturl.nl/snIxyBi