Waarom is de bankierseed in het leven geroepen?

Risk & Compliance – 18 april 2017 door Erwin ter Horst

Alle medewerkers van financiële ondernemingen moeten de eed of belofte afleggen. Wat houdt de eed precies in? En waarom is de bankierseed in het leven geroepen? Wij hebben het kort voor je samengevat.

WAT HOUDT DE BANKIERSEED EIGENLIJK PRECIES IN?
De bankierseed is een samenvatting van wat je moet doen om je vak integer uit te oefenen. Officieel heet het de ‘Eed/belofte financiële sector’.
Door het afleggen van de eed beloof je:
• Dat je je beroep integer en zorgvuldig uitoefent
• Je de belangen van alle stakeholders afweegt waarbij je het klantbelang centraal stelt
• Je discreet met informatie omgaat en je kennis niet misbruikt
• Je transparant bent en verantwoordelijkheid neemt voor je handelingen als bankier
• Je je inzet voor het behoud van het vertrouwen in de financiële sector

WAAROM WORDT HET BANKIERSEED GENOEMD?
De eed was eerst opgenomen als onderdeel van de Code Banken. Toen de wetgever dit onderdeel wilde verankeren in de wet, is ook de reikwijdte van de eed uitgebreid naar meer
dan alleen de banken. De officiële naam is nu „eed of belofte in de financiële sector‟, maar in veel berichten wordt het nog de bankierseed genoemd

VOOR WIE GELDT DE EED?
Niet alleen beleidsbepalers en commissarissen van alle financiële ondernemingen, maar ook alle medewerkers met inhoudelijk klantcontact en medewerkers die het risicoprofiel van de onderneming wezenlijk kunnen beïnvloeden moeten de eed afleggen. Dit kunnen de beleggingsondernemingen, beheerders van beleggingsinstellingen, aanbieders van beleggingsobjecten, aanbieders van krediet en overige financiële dienstverleners zijn. De eed voor banken gaat overigens verder dan voor andere financiële ondernemingen.
Alle medewerkers van banken dienen de eed af te leggen!

HOE MOET DE EED WORDEN AFGELEGD?
Het is de bedoeling dat de eed mondeling wordt afgelegd én schriftelijk wordt vastgelegd in een verklaring. De onderneming bewaart de ondertekende verklaring op toegankelijke wijze.
Bij het afleggen van de eed zijn (indien mogelijk) tenminste drie personen aanwezig:

  • De persoon die de eed aflegt
  • Een persoon in een hogere functie die de eed afneemt
  • Een andere vertegenwoordiger van de onderneming die getuige is

De woorden “indien mogelijk” zien op de situatie waarin sprake is van een onderneming waar in het totaal minder dan drie personen werkzaam zijn. In het geval dat twee personen werkzaam zijn, vervult één van hen de rol van persoon in hogere functie. Dit kan in de praktijk ook een persoon in een lagere of gelijke functie zijn.

Sommige mensen vinden de eed passen bij de missie om bankieren weer ‘normaal’ te maken.
Wat vind jij van deze ontwikkeling?