Wat is het verschil tussen KYC en CDD?

CDD/KYC – 05 Jan 2021 door Fons Vaneker

Wat is het verschil tussen KYC (Know Your Customer) en CDD (Customer Due Dilligence)? Dit is een veel gestelde vraag van professionals aan de recruiters van Carrierecafe Detachering. In de praktijk worden deze termen door elkaar gebruikt. Maar er zijn wel degelijk subtiele verschillen. Natuurlijk wil je precies weten wat je taken worden als je solliciteert op een functie. Daarom geven we je in deze blog een helder antwoord op de vraag: wat ís nu precies het verschil?

Het hoofdproces: KYC

KYC is het hoofdproces en CDD is daarvan een onderdeel. De KYC Analist handelt zowel de on- en offboarding af, terwijl de CDD Analist zich bezighoudt met reviews van bestaande klanten. Die volgorde in acht genomen is het logisch om CDD als onderdeel van KYC te zien, en niet andersom.

KYC: de onboarding

De KYC Analist is verantwoordelijk voor de onboarding. Hij verzamelt alle gegevens die de bank nodig heeft om in te kunnen schatten wie een nieuwe klant is en wat hij doet. Bij particuliere klanten gaat dit met name om gegevens over identiteit. Heeft een klant zich geïdentificeerd met een officieel document, bijvoorbeeld? Daarnaast is het belangrijk om te weten wat de herkomst van het vermogen van de klant is. Dit vraagstuk speelt met name bij vermogende particulieren die onder de afdeling Private Banking vallen.

Bij zakelijke klanten is dit onderzoek een stuk uitgebreider. De bank moet bijvoorbeeld weten wat de bedrijfsactiviteiten zijn en weten wie er allemaal een belang hebben in het bedrijf en aanverwante rechtspersonen. De KYC Analist maakt een dossier aan waar alle relevante data in verzameld wordt. De KYC Analist maakt een inschatting hoe groot de kans op financiële criminaliteit is bij deze nieuwe klant. Deze risico-inschatting bepaalt hoe vaak het dossier een review nodig heeft, dus hoe vaak de gegevens gecontroleerd worden. Over het algemeen verdelen banken dossiers in drie risiconiveaus: hoog, midden en laag.

CDD: de review

De CDD Analist beoordeelt gegevens van bestaande klanten. Dit wordt een review genoemd. De CDD Analist controleert of de informatie die destijds verzameld is door de afdeling KYC nog steeds volledig is. Hij houdt zich bezig met vragen zoals: komen de opgegeven bedrijfsactiviteiten overeen met de daadwerkelijke activiteiten? Is het overzicht van belanghebbenden nog actueel? Heeft de klant een transactiepatroon dat vragen oproept? De CDD Analist door tot de bank weer een actueel beeld heeft van de integriteit van de klant. Wanneer hij concludeert dat het aanvankelijk vastgestelde risiconiveau niet klopt, stelt hij deze bij. Het kan dus zo zijn dat een klant vaker gecontroleerd wordt nadat de analyse is afgerond.

KYC: de offboarding

De afdeling KYC is ook verantwoordelijk voor de offboarding. Kortom: wanneer de bank afscheid neemt van klanten die de regels hebben overtreden is de KYC Analist weer aan zet. Bij particuliere klanten kan het gebrek aan een officieel document om de identiteit vast te stellen een reden zijn om afscheid te nemen. De on- en offboarding volgen elkaar dan direct op. Bij zakelijke klanten is een exit traject vaak het gevolg van de analyse die de afdeling CDD heeft gemaakt. De conclusie: de klant heeft wet- en/of regelgeving overtreden. De KYC Analist pakt het stokje in dat geval over en start een exit traject. Overigens wordt de beslissing om afscheid te nemen van een klant nog goedgekeurd door een commissie, maar daar gaan we in deze blog niet verder op in.

Tekst gaat verder onder de foto.

Subtiel verschil: klantcontact

In de praktijk lijken de taken van een KYC en CDD Analist heel veel op elkaar. Met één subtiel verschil: de KYC Analist heeft regelmatig direct klantcontact. Dat is ook de reden dat de afdeling KYC de offboarding afhandelt (terwijl dit in de volgorde van het proces niet logisch lijkt). Een KYC Analist moet het doel van het controleren van klanten goed uitleggen aan klanten zelf. Het merendeel van de klanten die hij spreekt zijn niet crimineel. Goede gespreksvaardigheden zijn dus zeker nodig. Het belang van de klant moet ten allen tijde heel duidelijk uitgelegd worden, om te voorkomen dat klanten het gevoel hebben dat ze als crimineel behandeld worden. Een CDD Analist besteedt in verhouding meer tijd aan het benutten van zijn analytische vermogen.

CDD vs KYC: waar kies ik voor?

In de praktijk worden beide rollen ingevuld door professionals met dezelfde achtergrond. Sommige KYC Analisten hebben moeite met bellen, maar over het algemeen krijgen ze uitgebreide beltrainingen bij de bank. Dit hoeft dus geen doorslaggevende factor te zijn.

Functietitelgebruik bij banken

Banken gebruiken de functietitels in de praktijk als synoniem. ABN AMRO hanteert voor alle functies de verzamelnaam KYC. Rabobank kiest ervoor om CDD te gebruiken als overkoepelende term. Een KYC Analist wordt aldaar Specialist Klantonboarding genoemd. Carrierecafe Detachering volgt deze functiebenaming niet en maakt wel standaard onderscheid tussen KYC en CDD: om te voorkomen dat er onduidelijkheid bestaat over de inhoud van een openstaande vacature.

De AML Analist: superspecialist op transactiegebied

Tot slot is er nog Anti Money Laundering (AML). Waar hoort dat thuis in het proces? De AML Analist is een superspecialist op het gebied van transactiemonitoring, een heel belangrijk onderdeel van de integriteitscontrole van klanten. AML Analisten beoordelen afwijkende transacties die automatisch worden gegenereerd. Komen er verdachte zaken aan het licht? Dan geeft de afdeling AML een seintje aan de afdeling CDD. Dit kan een reden zijn om de integriteit van de klant opnieuw te toetsen buiten de standaard ingepland reviews. AML is dus een onderdeel van het CDD-proces.

Professionals die kiezen om AML Analist te worden doen dit vaak omdat er 'vaker wat aan de hand' is. Als KYC Analist krijg je soms het gevoel dat je heel veel klanten onderzoekt die niets op hun kerfstok hebben. Als AML Analist werk je op basis van alerts. Deze alerts krijg je naar aanleiding van een afwijkende transactie. De kans dat er wat aan de hand is, is daarom groter. Dit wil overigens niet zeggen dat iedere klant die te maken krijgt met AML crimineel is.

Verschil KYC en CDD in tabelvorm

In onderstaande tabel vind je de verhouding tussen KYC en CDD nog eens kort samengevat.

 Fase  Onboarding (KYC)  Review (CDD)  Offboarding (KYC)
 Integriteitsonderzoek van  Nieuwe klanten  Bestaande klanten  Nieuwe/bestaande klanten
 Taken  Integriteitsdossier aanmaken    Exit trajecten 
   Klantidentificatie    
   Belanghebbenden personen (UBO's) opvragen   UBO Check  
   Bedrijfsactiviteiten vaststellen  Vreemde bedrijfsactiviteiten  
     Verdachte transacties  
 Verantwoordelijk voor   Verzamelen van gegevens  Beoordelen van gegevens  Beëindigen van de relatie
       
 Houdt zich bezig met  Relatiebeheer en analyse  Analyse  Relatiebeheer en analyse
Op zoek naar CDD/KYC/AML vacatures? Klik op de button!