Ben ik vrij op Bevrijdingsdag?

03 May 2017 door Bodine Buijserd - Marketing

De vraag “Ben ik met Bevrijdingsdag vrij?” wordt in de aanloop naar de maand mei regelmatig gesteld. De datum 5 mei is algemeen bekend. Maar is het een officiële feestdag? En is werkend Nederland vrij? In deze blog een korte toelichting. 

Vrij op Bevrijdingsdag: eens per vijf jaar?

Bevrijdingsdag is een officiële feestdag maar je hebt niet altijd recht op een vrije dag. Dit is en blijft verwarrend en het blijft daarom vragen oproepen. Bevrijdingsdag is een officiële feestdag maar dit wil niet zeggen dat je ieder jaar vrij bent. De landelijke overheid laat het aan werkgever over hoe ze omgaan met Bevrijdingsdag. Veel bedrijven hebben in hun CAO en/of bedrijfsreglement opgenomen dat Bevrijdingsdag voor haar werknemers een (doorbetaalde) vrije dag is. Dit geldt ook voor lustrumjaren, waaronder dus 2020.

Op 5 mei vrij volgens CAO Banken?

In tegenstelling tot wat veel mensen denken zijn ook de lustrumjaren volgens de landelijke overheid geen officiële vrije dagen. Maar in het merendeel van de CAO’s staat 5 mei wel degelijk als een vrije dag aangemerkt. De CAO Banken behoort tot de CAO’s die het lustrumjaar 2020 als vrije dag toekennen. Kortom: je bent dit jaar vrij op die dag als je bij een bank werkt!

5 mei als verplichte vrije dag?

Het kan ook zo zijn dat werknemers wel vrij zijn op Bevrijdingsdag maar dat dit een door de werkgever aangewezen verplichte vrije dag is. In dat geval is de werknemer wel vrij maar wordt deze dag wel ingehouden op het vakantiesaldo. Zeker weten? Raadpleeg dan de CAO voor de sector waar je werkzaam bent.

Deze blog is geupdate op 14-4-2020.